banner

Rulo cuốn ống dẫn khí và nước

THIẾT BỊ XĂNG DẦU

Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0936 766 665
pusico.vietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0984 410 737
pusico.vietnam

Quảng cáo

Thống kêSản phẩm

Rulo cuốn ống khí nén tự động Faircom MP

Giá: 0 VND

Rulo cuốn ống khí nén tự động Faircom MP là guồng cuốn ống tự động, ống dùng dẫn hơi khí nén sử dụng trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công trường

Rulo cuốn ống khí nén Raasm 89010

Giá: 0 VND

Kiểu rulo kín, dùng dẫn khí nén, dẫn hơi, dẫn nước và dẫn chất lỏng, tiêu chuẩn châu Âu, áp lực 20 bar 

Rulo cuốn ống khí nén Raasm 89011

Giá: 0 VND

Kiểu rulo kín, dùng dẫn khí nén, dẫn hơi, dẫn nước và dẫn chất lỏng, tiêu chuẩn châu Âu, áp lực 20 bar 

Rulo cuốn ống khí nén Raasm 89109

Giá: 0 VND

Kiểu rulo kín, dùng dẫn khí nén, dẫn hơi, dẫn nước và dẫn chất lỏng, tiêu chuẩn châu Âu, áp lực 20 bar 

Rulo cuốn ống khí nén Raasm 89110

Giá: 0 VND

Kiểu rulo kín, dùng dẫn khí nén, dẫn hơi, dẫn nước và dẫn chất lỏng, tiêu chuẩn châu Âu, áp lực 20 bar 

Rulo cuốn ống khí nén Raasm 8450.101

Giá: 0 VND

Dùng dẫn khí nén, dẫn hơi, dẫn nước và dẫn chất lỏng, tiêu chuẩn an toàn ATEX, áp lực đến 20 bar, guồng bằng thép sơn tĩnh điện

Rulo cuốn ống khí nén Raasm 8450.102

Giá: 0 VND

Dùng dẫn khí nén, dẫn hơi, dẫn nước và dẫn chất lỏng, tiêu chuẩn an toàn ATEX, áp lực đến 20 bar, guồng bằng thép sơn tĩnh điện

Rulo cuốn ống khí nén Raasm 8450.103

Giá: 0 VND

Dùng dẫn khí nén, dẫn hơi, dẫn nước và dẫn chất lỏng, tiêu chuẩn an toàn ATEX, áp lực đến 20 bar, guồng bằng thép sơn tĩnh điện

Rulo cuốn ống khí nén Raasm 8450.104

Giá: 0 VND

Dùng dẫn khí nén, dẫn hơi, dẫn nước và dẫn chất lỏng, tiêu chuẩn an toàn ATEX, áp lực đến 20 bar, guồng bằng thép sơn tĩnh điện

Rulo cuốn ống dẫn khí nén và nước Raasm 8290.101

Giá: 0 VND

 Dùng dẫn khí nén, dẫn hơi, dẫn nước và dẫn chất lỏng, tiêu chuẩn an toàn ATEX, áp lực đến 20 bar, guồng bằng thép sơn tĩnh điện

Rulo cuốn ống dẫn khí nén và nước Raasm 8290.104

Giá: 0 VND

Dùng dẫn khí nén, dẫn hơi, dẫn nước và dẫn chất lỏng, tiêu chuẩn an toàn ATEX, áp lực đến 20 bar, guồng bằng thép sơn tĩnh điện

Rulo cuốn ống dẫn khí nén và nước Raasm 8430.101

Giá: 0 VND

Dùng dẫn khí nén, dẫn hơi, dẫn nước và dẫn chất lỏng, tiêu chuẩn an toàn ATEX, áp lực đến 20 bar, guồng bằng thép sơn tĩnh điện

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Đối tác