banner

Cò cấp dầu nhớt định lượng

THIẾT BỊ XĂNG DẦU

Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0936 766 665
pusico.vietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0984 410 737
pusico.vietnam

Quảng cáo

Thống kêSản phẩm

Cò cấp dầu nhớt định lượng Piusi Next 2

Giá: 0 VND

Cò cấp dầu nhớt định lượng Piusi Next 2 dùng cấp dầu nhớt và xác định lượng dầu cấp qua đồng hồ điện tử

Cò cấp dầu định lượng đặt trước lượng cấp Piusi K500

Giá: 0 VND

Cò cấp dầu nhớt định lượng tự động Piusi K500 đặt trước được lượng cấp và tự ngắt khi cấp xong 

Cò cấp dầu nhớt định lượng Piusi K400

Giá: 0 VND

Cò cấp dầu nhớt định lượng Piusi K400 dùng cấp dầu nhớt và xác định lượng dầu cấp qua đồng hồ điện tử

Cò cấp dầu định lượng đặt trước lượng cấp Raasm 37704

Giá: 0 VND

Cò cấp dầu định lượng đặt trước lưu lượng cấp Raasm Italy dùng cấp dầu, đặt trước lượng cấp và tự ngắt khi cấp đủ lượng đã cài đặt

Cò cấp dầu nhớt định lượng Raasm 37703

Giá: 0 VND

Cò cấp dầu nhớt định Raasm Italy dùng để cấp dầu nhớt và có đồng hồ hiển thị số lít dầu cấp cho phương tiện

Cò cấp dầu nhớt định lượng Raasm 37797

Giá: 0 VND

Cò cấp dầu nhớt định Raasm Italy dùng để cấp dầu nhớt và có đồng hồ hiển thị số lít dầu cấp cho phương tiện

Cò cấp dầu nhớt định lượng Raasm 37794

Giá: 0 VND

Cò cấp dầu nhớt định Raasm Italy dùng để cấp dầu nhớt và có đồng hồ hiển thị số lít dầu cấp cho phương tiện

Cò cấp dầu nhớt định lượng Raasm 37786

Giá: 0 VND

Cò cấp dầu nhớt định Raasm Italy dùng để cấp dầu nhớt và có đồng hồ hiển thị số lít dầu cấp cho phương tiện

Cò cấp dầu nhớt định lượng Raasm 37758

Giá: 0 VND

Cò cấp dầu nhớt định Raasm Italy dùng để cấp dầu nhớt và có đồng hồ hiển thị số lít dầu cấp cho phương tiện

Cò cấp dầu nhớt định lượng Raasm 37728

Giá: 0 VND

Cò cấp dầu nhớt định Raasm Italy dùng để cấp dầu nhớt và có đồng hồ hiển thị số lít dầu cấp cho phương tiện

Cò cấp dầu nhớt định lượng Piusi K40

Giá: 0 VND

Cò dùng cho bơm dầu bôi trơn gắn đồng hồ đo lưu lượng Lưu lượng: 1 - 30 lít/phút Sai số đọc: ±1%

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Đối tác